Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga

Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga - Petr Adámek | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Adámek
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga.pdf


Chcete si knihu přečíst?Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Adámek. Číst Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga Online je nyní tak snadné!

POPIS


Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého mylitele F. W. J. Schellinga (1775–1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809–1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních racionalistických vzorů (Spinoza, Kant, Fichte) a přiklání se více k mysticko-filosofujícímu pojímání světa (Böhme aj.), aniž by však podstatně opustil své dřívější identitně-filosofické stanovisko. Středem zájmu je především koncepce jednání ze spisu Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů (1809) a její rekonstrukce z nedokončeného a za autorova života nikdy nepublikovaného souboru Věky světa (asi 1810–1821). Součástí zkoumání je též interpretace Kantovy teorie jednání ze spisu Náboženství v mezích pouhého rozumu (1793) a srovnání Schellingovy koncepce absolutna s Kierkegaardovou koncepcí svobody ze spisu Pojem úzkosti(1844).


... Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga Autor: Petr Adámek Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého mylitele F ... Fenomén pomoci v sociálnom myslení levně, cena 337 Kč ... ... . W. J. Schellinga (1775-1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v ... 219 Kč Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga - Adámek Petr. Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého mylitele F. W. J. Schellinga (1775-1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809-1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních ... Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga ... ... . W. J. Schellinga (1775-1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809-1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních racionalistických ... Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga Autor: Adámek, Petr...SOUVISEJÍCÍ KNIHY