Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami - Jana Čeňková, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jana Čeňková,
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami.pdf


Chcete si knihu přečíst?Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Čeňková,. Číst Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami Online je nyní tak snadné!

POPIS


Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly kulturní a mnohdy i politické dění za první republiky. Text je doplněn bohatým obrazovým materiálem, přibližujícím nejen tyto osobnosti, ale i titulní strany nejfrekventovanějších novin a časopisů.


...větová a česká poezie mezi dvěma světovými válkami ... Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami (Jana ... ... . Pragmatismus - všechny myšlenkové činnosti se promítají do činnosti, práce. Unanimismus = kolektivismus - opak individualismu, záleží na kolektivu. ... Následující Česká literatura v boji proti fašismu a válce; CJ - Český jazyk - Česká próza mezi dvěma světovými válkami CJ - Český jazyk - České divadlo meziválečné D - Dějepis - Hosp.a polit. poměry v Ev. mezi válkami, vznik fašism Česk ... Světová a česká poezie mezi dvěma světovými válkami ... ... .a polit. poměry v Ev. mezi válkami, vznik fašism Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. ČESKÁ PRÓZA MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI Literatura navazuje na literaturu 20.let a představují se...SOUVISEJÍCÍ KNIHY