Němčina – Přehled středoškolské gramatiky

Němčina – Přehled středoškolské gramatiky - Jarmila Dubová | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jarmila Dubová
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Němčina – Přehled středoškolské gramatiky.pdf


Chcete si knihu přečíst?Němčina – Přehled středoškolské gramatiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jarmila Dubová. Číst Němčina – Přehled středoškolské gramatiky Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učebnice klade velký důraz na praktické osvojení základní gramatiky na úrovni odpovídající znalostem požadovaným u maturitních zkoušek, kromě toho rovněž nabízí bohatou zásobu gramatické terminologie, která je v závěru knihy k dispozici v abecedně řazeném dvojjazyčném seznamu. Nespornou předností učebnice je množství příkladů, které názorně demonstrují teoretický výklad. Tato učebnice vychází současně s Němčinou – cvičebnicí středoškolské gramatiky. Obě knihy jsou koncipovány na základě Katalogů požadavků pro německý jazyk k nové podobě maturitní zkoušky schválených MŠMT ČR. Přehled i cvičebnice gramatiky maximálně korespondují v obsahu a chronologii probíraných jevů, záměrně se ale úplně ve všem neshodují. Ve cvičebnici jsou např. akcentovány ty gramatické jevy, které jsou pro studenty obtížnější, na úkor takových témat, která procvičování nepotřebují (jedná se např. o citoslovce). Struktura obou knih je však až na malé výjimky totožná, čímž je usnadněna práce s nimi a orientace v nich. Členění učebnice odpovídá tomu, které se tradičně používá v německých gramatikách. Cílem je podat přehled všech základních gramatických jevů, tedy tvarosloví a skladby, a to jasným, stručným a přehledným způsobem. Pokud jsou vysvětlované jevy stejné s češtinou, výslovně se to neuvádí. Srovnání s češtinou je pouze u těch jevů, které jsou rozdílné. U základních gramatických jevů se předpokládají znalosti z výuky jazyka na základní škole.


... informace o produktu Maturita - Němčina - přehled středoškolské gramatiky - Edice maturita, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Maturita - Němčina - přehled středoškolské gramatiky - Edice maturita ... Němčina, přehled středoškolské gramatiky | Eshop Burzy učebnic ... . ANGLIČTINA cvičebnice středoškolské gramatiky NĚMČINA maturitní témata (kniha a audio CD) ... shrnuje učivo probírané v průběhu studia anglického jazyka na středních školách a obsahuje základní přehled gramatiky angličtiny k maturitě. ... cvičebnicí středoškolské gramatiky. Kniha 'Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturi ... Němčina - přehled středoškolské gramatiky ... . ... cvičebnicí středoškolské gramatiky. Kniha 'Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učebnice klade velký důraz na praktické osvojení základn...SOUVISEJÍCÍ KNIHY