Přijímací zkoušky – Český jazyk a literatura

Přijímací zkoušky – Český jazyk a literatura - Renáta Drábová | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Renáta Drábová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Přijímací zkoušky – Český jazyk a literatura.pdf


Chcete si knihu přečíst?Přijímací zkoušky – Český jazyk a literatura ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Renáta Drábová. Číst Přijímací zkoušky – Český jazyk a literatura Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace obsahuje šest kopírovatelných didaktických testů připravených v souladu s požadavky na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury na obory středního vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Předložené testy v maximální míře odpovídají obsahovému i formálnímu pojetí testů užívaných při zkoušce. Žáci mají možnost si procvičit různé typy úloh, které je čekají, a v neposlední řadě také netradiční způsob zápisu řešení testu do záznamového archu. Bodování jednotlivých úloh a přiložený klíč s řešením u každého z didaktických testů poskytuje žákovi zpětnou vazbu o tom, jak by při zkoušce obstál. Publikace se dobře uplatní jak při opakování v hodinách českého jazyka a literatury, tak v domácí přípravě žáků k přijímací zkoušce.


... přijímací zkoušky z češtiny hravě složíte a na vybranou střední školu se s bezplatnou přípravou online projektu Nový Amos úspěšně dostanete ... Český jazyk a literatura - Univerzita Hradec Králové ... . Pro efektivní přípravu na státní přijímačky z českého jazyka jsou k dispozici všechna oficiálně publikovaná zadání přijímacích testů, spolu s klíčem správných odpovědí a oficiálních záznamových archů. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují učivo nad rámec rámcových vzdělávacích programů. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura ... PDF ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Jednotná přijímací zkouška ... . K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ... ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky Část A1 - Specifikace ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY