Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new: Antarktida, Arktida, Himaláj

Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new: Antarktida, Arktida, Himaláj - Oldřich Bubák | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Oldřich Bubák
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new: Antarktida, Arktida, Himaláj.pdf


Chcete si knihu přečíst?Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new: Antarktida, Arktida, Himaláj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Oldřich Bubák. Číst Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new: Antarktida, Arktida, Himaláj Online je nyní tak snadné!

POPIS


Trilogii Póly planety: staré a nové začínáme s uvědoměním si, že na Zemi existuje mnoho pólů. Vybavíme si nejdříve ty tři prominentní – severní, jižní a himálajský – dané nejen jejich historickýmvýznamem jako nejzazší hranice, ale také jejich polohou v oblastech jedinečných svojí vysokou zeměpisnou šířkou nebo nadmořskou výškou. Ať už se jednalo o honby za geografickými póly, závodyo dosažení nejvyššího vrcholu světa, nebo mapování a průzkum, tato místa vybízela ke spolupráci a tím sloužila jako důležité prostředky pro sbližování lidstva. A zatímco byly tyto cíle dosaženy a pomohlyv pokroku při vytváření mezinárodních fór, smluvních systémů a různých politik, mnoho problémů zůstává i další vycházejí najevo. A tak se vynořují nové póly na první pohled stejně nepřekonatelnéjako tyminulé, ale možná pro naši dlouhodobou budoucnost mnohem důležitější. Jde o cíle, předsevzetí a poslánípři řešení našich kolektivních problémů – nyní v první řadě ekologické a sociální povahy. Věříme tedy,že kombinací přemýšlivého textu, vtahujícího čtenáře do příběhu záměrně vybraných obrázků, je možno přispět k našemu kolektivnímu probuzení a tím pomoci k dobývání našich „nových pólů“. Antarktida - objevování souvislostí Kniha nahlíží do Antarktidy, oblasti světa, která je pro většinu z nás jak mimo náš dohled, tak mimo našimysl. Antarktida je přesto místem plným nejen divů, ale i důkazů nedílných pro vědu, především pro studium globálního počasí. Naznačíme, proč musíme tento region brát v úvahu, abychom plně pochopilidůsledky měnícího se klimatu. Naším cílem je současně zdůraznit, že povinností mála těch, kteří dostá- vají možnost se do Antarktidy dostat, je nejen popsat, studovat a chránit, ale také se svými zjištěními dělit s veřejností. Autor se svojí kolekcí fotografií vykonává tuto odpovědnost. Arktida - navrácení dluhu Kniha se zabývá změnou v Arktidě, oblastí, jejíž ekosystém a i obyvatelé nesou na svých bedrech hlavní dopady našich zásahů z blízka i dále. Cílem tohoto svazku je vyzvat k návratu ekologického a sociálního dluhu, vytvořeného nejen prvními návštěvníky, ale také naší současnou, na uhlovodíku závislou společností. Vzhledem k významným dopadům globálního oteplování na arktické ekosystémy, stejně jako k významu tohoto regionu pro globální počasí, apelujeme na všeobecné uznání této odpovědnosti. Navrácení dluhu, které je možné více způsoby, se pak stává vědomou, kolektivní volbou prospěšnou pro naši kolektivní budoucnost. Fotografický příběh v této knize byl navržen tak, aby čtenáři tuto volbu usnadnil. Himálaj -tušení mýtu Kniha podává odlišný pohled na Himálaj. I když Himálaj, pro mnohé třetím pólem planety, je častozmiňován v debatách o životním prostředí, zde klademe důraz i na další faktory. Uznáváme, že cestovní ruch, politika, životní prostredí i ekonomika mají společně hluboký dopad na ekologii regionu. Vyzýváme čtenářky i čtenáře, aby zapřemýšleli o změně jako o nevyrovnané a vícerozměrné, pozitivní i negativní. Diskuze o těchto změnách vyžaduje zhodnocení historie i širší pohled na regionální vývoj a vždy musízačínat vhodnými dotazy. Fotografická mozaika regionu byla proto shromážděna a uspořádána tak, aby usnadnila kritickou reflexi a podnítila otázky.


...óly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new -- Antarktida, Arktida, Himaláj - Oldřich Bubák Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu ... Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the ... ... ... Póly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the ... ... óly planety - staré a nové (trilogie) / The Poles of the Planet - old and new -- Antarktida, Arktida, Himaláj - Oldřich Bubák Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Všechny informace o produktu Kniha Póly planety - staré a nové trilogie / Th...SOUVISEJÍCÍ KNIHY