Marketing - Základy marketingu 2. díl: Učebnice studenta

Marketing - Základy marketingu 2. díl: Učebnice studenta - Marek Moudrý | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Marek Moudrý
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Marketing - Základy marketingu 2. díl: Učebnice studenta.pdf


Chcete si knihu přečíst?Marketing - Základy marketingu 2. díl: Učebnice studenta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Moudrý. Číst Marketing - Základy marketingu 2. díl: Učebnice studenta Online je nyní tak snadné!

POPIS


Učebnice Marketing – základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Jedná se o titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své" učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů.


...e naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu ... Marketing - Základy marketingu 2. - Učebnice studenta ... ... . (základy marketingu : [učebnice studenta]. Díl 2.) Marketing - Základy marketingu 2. díl - Marek Moudrý . Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou me ... Marketing - Základy marketingu 1. - Učebnice studenta ... ... . Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Marketing - základy marketingu - díl 1. učebnice studenta. Cena s DPH 210...SOUVISEJÍCÍ KNIHY