Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání

Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání - Richard Jedlička, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Richard Jedlička,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání.pdf


Chcete si knihu přečíst?Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Richard Jedlička,. Číst Pedagogická psychologie pro učitele: Psychologie ve výchově a vzdělávání Online je nyní tak snadné!

POPIS


Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích. Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například: • charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy • problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení • vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování • diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy • otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb • psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti • pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění • problematika agrese a podpory prosociálního chování • text je doplněn medailonky význačných osobností oboru a obohacuje ho i řada ilustrací Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.


...cká psychologie pro učitele Psychologie ve výchově a vzdělávání Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající ... JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická ... ... . Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání Autor: Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík Kód produktu: 92337 2. Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička) 2.1 Vztah k psychologii, pedagogice a dalším vědám 3. Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav Koťa) 3.1 Sociálněpsychologický náh ... Pedagogická psychologie - Vyhledávání na Heureka.cz ... . Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička) 2.1 Vztah k psychologii, pedagogice a dalším vědám 3. Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav Koťa) 3.1 Sociálněpsychologický náhled na vzdělávání a školský provoz Škola jako specifická sociální instituce pedagogickÁ psychologie pro uČi...SOUVISEJÍCÍ KNIHY