Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu

Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu - Petr Mallota | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Mallota
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu.pdf


Chcete si knihu přečíst?Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Mallota. Číst Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu Online je nyní tak snadné!

POPIS


ProblematikapolitickýchpopravvČeskoslovenskuvobdobívládyKSČdlouhodobě přitahuje pozornost veřejnosti, přičemž zejménavposledníchletechtentozájem oživujepostupnéotevíráníarchivůazpřístupňování některých fondů. Při zpracovávání tohoto tématu se ovšem mezi badateli vminulostiuplatňovalspíšepřístupselektivního výběru určitých kauz, nejčastěji spjatýchsnejznámějšímipolitickýmiprocesy. Předkládaná kolektivní monografie mapuje ve formě jednotlivých životopisných hesel, ježjsoukoncipovánajakopřípadovéstudie, všechny doposud známé tragické kauzy popravených z politických důvodů. V této souvislosti se nevyhýbá ani kontroverzním případům, které leží na hranici mezi politickýmiakriminálnímidelikty,čijidokonce překračují.Kroměpřiblíženíjednotlivých lidských osudů kniha osvětluje celkový stav bádání azasazuje popravy v komunistickém Československudoširšíhorámcepolitických procesů.


...sob popravených z politických důvodů v Československu 1948-1989 ... Mgr. Petr Mallota (*1980) - Ústav pro studium totalitních ... ... ... Popravení v procesu se Slánským ... Ivo: Vojáci na popravišti: Vojenské osoby popravené z politických důvodů v letech 1949-1966 a z kriminálních příčin v létech 1951-1985. Svět křídel, Cheb 2011. Problematika politických poprav v Československu v období vlády KSČ dlouhodobě přitahuje pozornost veřejnosti, přičemž zejména v posledních letech tento zájem oživuje postupné otevírání archivů a zpřístupňování některých fondů. ... Popravení z politických důvodů v komunistickém Českoslove ... Katolická církev v komunistickém Československu - Wikipedie ... . ... Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu. Přidat recenzi ... Problematika politických poprav v Československu v období vlády KSČ dlouhodobě přitahuje pozornost veřejnosti, přičemž zejména v posledních letech tento zájem oživuje postupné otevírání archivů a zpřístupňování některých fondů. Při zpracovávání tohoto tématu se ovšem mezi badateli v minul...SOUVISEJÍCÍ KNIHY