Diktatury v rukavičkách?

Diktatury v rukavičkách? - Zora Hlavičková, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Zora Hlavičková,
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Diktatury v rukavičkách?.pdf


Chcete si knihu přečíst?Diktatury v rukavičkách? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zora Hlavičková,. Číst Diktatury v rukavičkách? Online je nyní tak snadné!

POPIS


V meziválečném období v Evropě ztroskotalo úsilí mnoha států, včetně států nástupnických, vydat se cestou republikánského zřízení a demokracie. Do jejich čela se po převratech dostali diktátoři různého ražení. Takový dějinný vývoj přímo vybízí k synchronní a symetrické komparaci, která také představuje prioritní záměr této publikace. Uvedený problém obsahuje bezpochyby i aktuální dimenzi v hledání odpovědi na otázku, proč státy založené na demokratických principech nedokázaly tomuto vývoji účinně vzdorovat? Jaké nezbytné předpoklady mají být tedy splněny, aby se zdařilo úsilí učinit životaschopným demokratický režim v zaostalých, strukturálně neúplných zemích bez hlubší demokratické tradice a bez dostatečně rozvinuté politické kultury? Jakým způsobem má probíhat transfer ideálů a myšlenek a jejich realizace? Vývoj ve zvolených státech – Maďarsku, Polsku, Litvě, Estonsku a v Lotyšsku vykazoval mnoho divergencí a afinit. Ve všech případech se jednalo o autoritativní režimy nesnadno typologicky zařaditelné, přičemž především v Maďarsku je nutno na rozdíl od zbývajících států podtrhnout výraznou historickou kontinuitu.


...ungování pěti evropských autoritativních režimů v období mezi dvěma světovými válkami a obecné zasady budování demokratických systémů a mechanismů ... R a kol lainova | Sleviste.cz ... . Srovnávací studie. Na konkrétním historickém vývoji Maďarska, Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy ve 20. a 30. letech 20. stol. dokumentuje zákonitosti ... Diktatury v rukavičkách? - Lainová R. V meziválečném období v Evropě ztroskotalo úsilí mnoha států, včetně států nástupnických, vydat se cestou republikánského zřízení a demokracie. Do jejich čela se po převratech dostali diktátoři různého ražení. Takový dějinný vývoj přímo vybízí k synchronní a ... Kniha se věnuje mezivále ... Diktatury v rukavičkách? - Radka Lainová — Kniha.cz ... . Do jejich čela se po převratech dostali diktátoři různého ražení. Takový dějinný vývoj přímo vybízí k synchronní a ... Kniha se věnuje meziválečnému období v Evropě, kdy se v mnoha státech po převratech dost...SOUVISEJÍCÍ KNIHY