Přehled teorií umění

Přehled teorií umění - Jean-Luc Chalumeau | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jean-Luc Chalumeau
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Přehled teorií umění.pdf


Chcete si knihu přečíst?Přehled teorií umění ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jean-Luc Chalumeau. Číst Přehled teorií umění Online je nyní tak snadné!

POPIS


Přehled a klasifikace nejdůležitějších názorů, myšlenek a teorií týkajících umění, jeho filozofie, historie a kritiky. Autor shromažďuje kritéria, která popisovali myslitelé od Platóna až po současnost, aby pomocí nich vymezili umění od toho, co skutečným uměním není. Sleduje i to, jak tito myslitelé vysvětlovali vývoj umění a vztahy člověka k němu. V teorii umění rozlišuje pět základních oborů myšlení, které ovlivňovaly myslitele určitých období a směrů (fenomenologie umění, psychologie umění, sociologie umění, formalismus a strukturální analýza). Každá z kapitol knihy podává přehled některého z hlavních období a uvádí jeho představitele - antické teorie umění, renesance, klasicismus a baroko, neoklasicismus, romantismus, německá filozofie umění, historikové umění aj.


...umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor (též nazývaný kunsthistorie) ... Tematické okruhy k přijímacímu řízení - Fakulta ... ... .K oborům tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo, nové formy moderního umění zdůrazňující kontext a tvůrčí proces rámec čistě výtvarného umění často ... Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS ... Přehled teorií umění - Jean-Luc Chalumeau | Databáze knih ... . Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Přehled a klasifikace nejdůležitějších názorů, myšlenek a teorií týkajících umění, jeho filozofie, historie a kritiky. Autor shromažďuje kritéria, která popisovali myslitelé od Platóna až po současnost, aby pomocí nich vymezili umění ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY