Kronika tak řečeného Dalimila: Dalimilova kronika

Kronika tak řečeného Dalimila: Dalimilova kronika - - | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kronika tak řečeného Dalimila: Dalimilova kronika.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kronika tak řečeného Dalimila: Dalimilova kronika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Kronika tak řečeného Dalimila: Dalimilova kronika Online je nyní tak snadné!

POPIS


Mezi nejvýznamnější české slovesné památky patří bezpochyby rýmovaná kronika, která vznikla někdy na rozhraní prvního a druhého desetiletí 14. století. Nedorozuměním či omylem pozdější historiografie byla po několika staletích přiřčena Dalimilovi Mezeříčskému a je proto nazývána kronikou Dalimilovou. Je prvním česky psaným historickým dílem a jedním z prvních českých literárních děl vůbec. Tato cenná literární památka se nyní dostává do rukou nejširší čtenářské veřejnosti znovu po osmadvaceti letech ve srozumitelném novočeském překladu Marie Krčmové a Hany Vrbové. Přestože čeština počátku 14. století je stále češtinou, liší se od současného jazyka natolik, že by pravděpodobně nebyla dnešnímu čtenáři beze zbytku přístupná. Jisté jazykové obtíže byly ostatně překážkou při čtení tohoto díla již před staletími, takže již na začátku 17. století k ní musel její první vydavatel Pavel Ješín z Bezdězce připojit slovníček výrazů, které nebyly už tehdy v češtině běžné. Přílohou knihy jsou ilustrace ze zlomku latinského překladu kroniky pořízeného v první polovině 14. století v Horní Itálii, které na jaře 2005 získala Národní knihovna.


...ova kronika (správně: Kronika tak řečeného Dalimila) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví ... Kronika tak řečeného Dalimila / - Seznam.cz ... .Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314, respektive s dodatky (nejspíše jiného autora) jsou dovedeny až do roku 1325.Podle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika ... Tato ukázka z předmluvy kroniky tak řečeného Dalimila je více než výstižná a důvěrně nám odkrývá záměr pro nás neznámého autora tohoto veršovaného díla. Celá kronika jak vyplývá z úryvku je pojata velice vlastenecky a autor se netají svou přinejmenším nelibostí k němcům a vůbec všem cizincům (na ... Dalimilova kronika - referát - Seminárky, referáty ... ... . Celá kronika jak vyplývá z úryvku je pojata velice vlastenecky a autor se netají svou přinejmenším nelibostí k němcům a vůbec všem cizincům (např. známá ... Dalimilova kronika Kronika tak řečeného Dalimila. Rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila je nejstarší česky psaná kronika ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY