Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy

Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy - Karel Jech | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Karel Jech
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Jech. Číst Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Významný český historik doc. Karel Jech přichází s ucelenou publikací o tom, proč, v jakých souvislostech a jakým způsobem u nás probíhala kolektivizace zemědělství a také proč se nevyhnula řadě činů proti lidskosti. V úvodu jsou připomenuty krušné, ale i slavné doby sedláků a rolnického lidu, zejména tvrdý režim nevolnictví a roboty, proti nimž dovedla vesnice nejednou účinně povstat. V hlavní části autor pátrá po tom, proč se na začátku padesátých let minulého století československé zemědělství odklonilo od své letité minulosti a nechalo si vnutit cizorodý model zkolektivizovaného hospodaření podle stalinského vzoru uplatňovaného nevybíravými metodami od třicátých let v SSSR. Rozsáhlé využití ústředních a místních archivů umožnilo vystihnout podstatné rysy totalitního řízení zemědělských činností, ovládání vesnického života, nátlaku na postoje a rozhodování zemědělců, metody represivního a donucovacího působení tam, kde nestačilo přemlouvání a přesvědčování. Podrobně je zdokumentován vývoj mocenského monopolu KSČ v zemědělství, výlučné postavení odborně nekvalifikovaného stranického aparátu a zejména také zastrašovací a donucovací aktivity Státní bezpečnosti. Dosud nejrozsáhleji je zmapována smutně proslulá Akce K(kulak), v jejímž průběhu byly stovky selských rodin vyhnány ze svých domovů, zbaveny polí, strojů, hospodářských budov a zvířectva, vysídleny bez možnosti návratu na podřadné práce do cizího prostředí, hospodáři skandalizováni jako škůdci a nepřátelé, uvězněni a nasazováni na nejtěžší a zdraví škodlivé práce. Knížka dospívá k závěru, že malozemědělci ztratili kolektivizací možnost dál soukromě hospodařit. Selský stav byl výrazně zredukován a oslaben, nikoliv však zcela zlikvidován a vykořeněn. Ve zmodernizovaných farmách a statcích hledá svoje nové uplatnění na úseku soukromého zemědělského hospodaření a podnikání a jako významná součást středního stavu společnosti.


...izace je označení procesu přeměny individuálního soukromého zemědělství na kolektivní, zpravidla v souladu s myšlenkami marxismu a jeho ideou společného vlastnictví ... Zachej.sk • kniha: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy ... ... . Pro kolektivizaci zemědělství neměli komunisté v žádné zemi reálný hospodářský důvod, nýbrž k ní došlo z čistě politicko-ideologických důvodů. S pádem komunismu ve východním bloku ... Autor e-knihy: Karel Jech, Téma/žánr: kolektivizace zemědělství - rolníci -- Československo -- 20. století - sedláci - politická perzekuce -- Československo -- 1948-1968 - političtí vězni, Počet stran: 331, Cena: 158 Kč, Rok vydání: 2008, Nakladatelství: VYŠEHRAD ... Jech, Karel - Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy ... . století - sedláci - politická perzekuce -- Československo -- 1948-1968 - političtí vězni, Počet stran: 331, Cena: 158 Kč, Rok vydání: 2008, Nakladatelství: VYŠEHRAD V knize Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy shrnuje své předchozí studie a poskytuje nástin kolektivizace v celostátním měřítku. Tak jako mnohé další komunistické svévole, zvůle a zločiny nezačala násil...SOUVISEJÍCÍ KNIHY