Marketing obchodní firmy

Marketing obchodní firmy - Marcela Zamazalová | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Marcela Zamazalová
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Marketing obchodní firmy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Marketing obchodní firmy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marcela Zamazalová. Číst Marketing obchodní firmy Online je nyní tak snadné!

POPIS


V této na trhu ojedinělé publikaci se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat marketingový mix. Kniha vychází z českých podmínek a nabízí řadu příkladů z praxe obchodních firem. Po přiblížení situace v sektoru obchodu v ČR se dozvíte o rozdílech v používání vhodných přístupů u moderních retailingových firem s převahou zahraničního kapitálu a u malých a středních obchodních firem s převážně českou kapitálovou účastí. Seznámíte se s charakteristikou současného zákazníka a s jeho spotřebním chováním a rozhodováním, dále s vhodnými segmentačními kritérii trhu či marketingovými nástroji obchodníka. Zjistíte, jaká specifika by měl mít marketingový mix obchodní firmy ve srovnání s mixem výrobní firmy. A na závěr poznáte jak budovat vztahy se stálými zákazníky.


...g obchodní firmy V této na trhu ojedinělé publikaci se dozvíte, jaké specifické marketingové nástroje a přístupy jsou vhodné pro sektor obchodu a jak úspěšně volit a aplikovat ... Marketingové prostředí - Wikipedie ... ... 8 marketing obchodnÍ firmy Předmluva Dostává se vám do rukou kniha věnovaná podstatě a souvislostem fungování marketingových principů řízení obchodní firmy. Úmyslem je přiblíit logiku a základní filozofii marketingu, nikoliv podat vyčerpávající přehled o vekerých jeho metodách a technikách pouívaných v obchodních ... Hlavním posláním obchodní strategie firmy je vyčlenění pro každou strategickou obchodní jednotku vymezenou v rámci korporátní strategie základní cíle a cesty, jak jich má ... Marketing obchodní firmy by Zamazalová Marcela - Books on ... ... ... Hlavním posláním obchodní strategie firmy je vyčlenění pro každou strategickou obchodní jednotku vymezenou v rámci korporátní strategie základní cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Vytváří charakter postupu podnikání firmy na daném trhu. Marketing obchodní fir...SOUVISEJÍCÍ KNIHY