Volební systémy

Volební systémy - Dalibor Čaloud, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Dalibor Čaloud,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Volební systémy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Volební systémy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dalibor Čaloud,. Číst Volební systémy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha podává široký přehled o problematice volebních systémů. Věnuje se jak teoretickým otázkám (klasifikace volebních systémů, historie jejich zkoumání, kvantitativní techniky výzkumu, problematika volebního inženýrství a volebních reforem), tak rovněž analyzuje jednotlivé podtypy volebních systémů (většinové, semiproporční, proporční, smíšené). Na konkrétních příkladech text demonstruje mechaniku fungování jednotlivých volebních systémů i jejich účinky vzhledem k demokratickému prostředí daných zemí. Zvláštní pozornost je věnována vývoji volebního zákonodárství v českých zemích od roku 1848. Součástí knihy je i podrobný encyklopedický přehled volebních systémů do dolních komor různých zemí světa. Cílová skupina: politologové, žurnalisti, studenti politologie a příbuzných oborů.PhDr. R. Chytilek, Ph.D., a Mgr. J. Šedo, Ph.D., působí na Katedře politologie a v Institutu pro srovnávací politologický výzkum při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


...né volební systémy. Smíšený („polopoměrný") volební systém, část mandátů je obsazována na základě většinového volebního systému, část na základě poměrného volebního systému ... Volební systém voleb do Evropského parlamentu: Každý stát ... ... . Obecně není dáno, jaký je poměr mezi rozdělením poměru, ale panuje shoda na minimálně 5 % odlišně volených mandátů. Poměrný (proporční) volební systém je kategorie volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni volebního obvodu rozdělovány poměrně. Při použití tohoto volebního systému, při volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti či strany získávají počet mandátů či křesel v poměru, který se blíží poměru počtů hlas ... Poměrný volební systém - Wikipedie ... . Při použití tohoto volebního systému, při volbách do zastupitelských orgánů, kandidáti či strany získávají počet mandátů či křesel v poměru, který se blíží poměru počtů hlasů získaných od voličů. Dělení. Většinové volební systémy lze rozdělit na: Systém relativní většiny (nazývaný též systém "prvního v cíli", anglicky first-past-the-post system, FPTP); Dvoukolový volební systém (příp. vícekolový) . syst...SOUVISEJÍCÍ KNIHY