Mise Londýn

Mise Londýn - Alek Popov | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Alek Popov
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Mise Londýn.pdf


Chcete si knihu přečíst?Mise Londýn ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alek Popov. Číst Mise Londýn Online je nyní tak snadné!

POPIS


RománMiseLondýn,kterýse dočkal i filmové adaptace, je pro svůj satirickýpohlednabulharskoudiplomatickouelituoznačovánza „nejlegračnějšíbulharskou knihu současnosti“. Alek Popov zde čerpá z osobnízkušenosti,kterouzískalcoby kulturní atašé na bulharském velvyslanectví v Londýně. V textu, zakotveném do již klidné a svobodné dobypoloviny devadesátých let, živě a humorným způsobem s nečekanými dějovýmizvratypřibližuježivotavztahyobyvatelrezidencea ambasády,odvelvyslanceaž po kuchaře, a trefně glosuje situaci, v níž se tehdy ocitla celá východní Evropa. Příběh začíná okamžikem, kdy doLondýnapřijíždínovývelvyslanec,jehožposlánímje navázat neformálnívztahysmístními špičkami. K tomu má dopomoci agentura, ježvšakpožadaveksplní skutečně neotřelým způsobem. Navíc snahy o vylepšeníimagezemě jsou neustále mařeny osobními zájmy a zištností pramenícíze snahy udržet si teplé místečko v diplomatických službách čibezhlavýmipokusyovystoupánípospolečenském žebříčku. Mise Londýnjetakonímpověstnýmzrcadlem,které nemilosrdně a věrně odrážípocity malosti a nízkého sebevědomí vůči — hostitelské — zemi, nacházející se na podstatně vyšším stupni civilizovanosti.


...ise Londýn, který se dočkal i filmové adaptace, je pro svůj satirický pohled na bulharskou diplomatickou elitu označován za „nejlegračnější bulharskou knihu současnosti" ... mise - ABZ.cz: slovník cizích slov ... .Alek Popov zde čerpá z osobní zkušenosti, kterou získal coby kulturní atašé na bulharském velvyslanectví v Londýně. V textu, zakotveném do již klidné a svobodné doby poloviny ... Román Mise Londýn, který se dočkal i filmové adaptace, je pro svůj satirický pohled na bulharskou diplomatickou elitu označován za „nejlegračnější bulharskou knihu současnosti". Alek Popov zde čerpá z osobní zkušenosti, kterou získal coby kulturní atašé na bulharském velvyslanectví v Londýně. Román Mise Londýn, který se dočkal i filmové adap ... Kniha Mise Londýn - Alek Popov | Dobré Knihy.cz ... . Alek Popov zde čerpá z osobní zkušenosti, kterou získal coby kulturní atašé na bulharském velvyslanectví v Londýně. Román Mise Londýn, který se dočkal i filmové adaptace, je pro svůj satirický pohled na bulharskou diplomatickou elitu označován za „nejlegračněj...SOUVISEJÍCÍ KNIHY