Otče náš

Otče náš - Řehoř z Nyssy | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Řehoř z Nyssy
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Otče náš.pdf


Chcete si knihu přečíst?Otče náš ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Řehoř z Nyssy. Číst Otče náš Online je nyní tak snadné!

POPIS


V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř zabývá otázkou, jak se správně modlit, za co prosit, jak děkovat a jak se k modlitbě duchovně připravit. Aby člověk mohl považovat Boha za svého Otce, musí na sobě nejprve pozorovat jakousi podobnost s Bohem. Té může dosáhnout pouze tehdy, když se oprostí od vášní a všeho zla a vede ctnostný život. Jedině pak jej smí s důvěrou oslovovat jako svého Otce. Řehořovy úvahy o povaze křesťanské modlitby neztrácejí dodnes na aktuálnosti a mohou přispět také k současným diskusím nad podobou jejího tradičního textu.


...š, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé ... Otčenáš - Wikipédia ... . Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Latinsky: Pater noster, qui es in cælis, Phil Collins, Air Supply, Elton John, Lobo, Bee Gees - Best Soft Songs 2019 - Duration: 1:26:17. Greatest Soft Rock Recommended for you Otče náš ... Otče náš nebeský - YouTube ... . Greatest Soft Rock Recommended for you Otče náš, jenž jsi na (nebo: v) nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého. Otče náš nebeský Richard Skromach. Loadin...SOUVISEJÍCÍ KNIHY