Filosofie v období středověku

Filosofie v období středověku - Alain De Libera | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Alain De Libera
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie v období středověku.pdf


Chcete si knihu přečíst?Filosofie v období středověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alain De Libera. Číst Filosofie v období středověku Online je nyní tak snadné!

POPIS


Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím „středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není podat učebnicově vyrovnaný přehled všech významných postav a témat. Jeho hlavní snahou je představit různé konstelace toho, jak staletími označovanými za středověká procházelo antické dědictví a získávalo – v křesťanském, islámském i židovském kulturním prostředí – nové akcenty a podoby.


...ověká filosofie označuje tisícileté období teoretického pojmového myšlení ve střední a západní Evropě a Středomoří zhruba od pádu Římské říše do začátku renesance (kolem 1470) ... Helénistická filosofie a novoplatonismus - Filozofie ... ... . S výjimkou několika málo myslitelů byla filosofie tohoto období v těsném spojení s křesťanskou teologií a původně pro ni byla pomocnou disciplinou. Tomáš Akvinský (1225-1274) Dílem Tomáše (takto zkráceně a snad trochu familiárně jej nazývá většina odborné literatury a tohoto označení se přidržíme i my) vrcholí období tzv. scholastiky. Tento název se stal v podstatě synonymem pro filozofii středověku. Stáhnout práci v PDF Upozornit na chybu Učebnice k maturitě Maturitní kurzy Učebnice k VŠ přijímačkám Kur ... Evropská filozofie v období středověku a renesance - maturita ... . scholastiky. Tento název se stal v podstatě synonymem pro filozofii středověku. Stáhnout práci v PDF Upozornit na chybu Učebnice k maturitě Maturitní kurzy Učebnice k VŠ přijímačkám Kurzy na přijímačky ————————————————————————— Další p...SOUVISEJÍCÍ KNIHY