Abeceda DPH 2019

Abeceda DPH 2019 - Zdeněk Kuneš, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Zdeněk Kuneš,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Abeceda DPH 2019.pdf


Chcete si knihu přečíst?Abeceda DPH 2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zdeněk Kuneš,. Číst Abeceda DPH 2019 Online je nyní tak snadné!





POPIS


Publikaci Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Kniha je mj. aktualizována o poslední velkou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb., účinnou ke dni 1. 4. 2019. Jedná se především o tuto problematiku: úprava některých základních pojmů pro účely zákona o DPH (zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene nově jako nájem); nová definice osoby povinné k dani a ekonomické činnosti; změna při stanovení místa plnění při poskytnutí digitálních služeb osobě nepovinné k dani; uplatňování DPH v případě poukazů; upřesnění problematiky pořízení zboží z jiného členského státu; úpravy u daňových dokladů; změny u opravy základu daně, opravný daňový doklad; nová základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky; úpravy u vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží; úprava odpočtu daně – nová definice „významné opravy“; změny v případě nároku na odpočet daně a při zrušení registrace (nově povinnost snížení nároku na odpočet daně u drobného majetku); úpravy v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti; úpravy u správy daně – elektronická forma podání; pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Výklad důležitých změn v zákonu o DPH Kniha rovněž reaguje na změny provedené novelami č. 283/2018 Sb. a č. 6/2019 Sb. Je také doplněna o informace GFŘ, kterými je upřesněn výklad důležitých změn provedených v zákonu o DPH. Rovněž je uveden postup při uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 1. 2019. Blíže k obsahu publikace Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí, je řešeno správné uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav staveb pro bydlení a nová výstavba. Dále je řešena problematika dodání nemovité věci, vymezení stavebního pozemku a je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou. Problematika obchodování mezi členskými státy Na příkladech je názorně vysvětlena problematika správného uplatnění daně u služeb vázaných na vývoz nebo dovoz zboží. Přenesení daňové povinnosti Rovněž jsou v knize vysvětleny všechny případy, při jejichž poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti. Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani. Podávání daňových přiznání Specifické povinnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní. Dozvíte se o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. Problematika elektronického podání V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týkají stále širšího okruhu podnikatelů. Rovněž problematice formátu, v jakém mají být formulářová tvrzení podávána správci daně, je věnována pozornost. Publikace provede podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale i v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie, případně s třetími zeměmi. Výklad jednotlivých situací a praktické příklady Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.


...i Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty ... Abeceda personalisty 2019 - kolektiv autorů | Knihy Dobrovský ... . Změny v zákonu o DPH pro rok 2019. Kniha je mj. aktualizována o poslední velkou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb., účinnou ke dni 1. 4. 2019. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním finančním ředitelstvím. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizov ... Daňový portál ... ., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním finančním ředitelstvím. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním finančním ředitelstv...



SOUVISEJÍCÍ KNIHY