Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování - Klára Kašparová, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Klára Kašparová,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování.pdf


Chcete si knihu přečíst?Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Klára Kašparová,. Číst Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování Online je nyní tak snadné!

POPIS


Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value, work-life balance, corporate community involvement či společensky odpovědné investování. Ty jsou blíže představeny nejen z pohledu teorie, ale i z hlediska jejich využití samotnými firmami. Kniha se také podrobně věnuje standardům upravujícím společensky odpovědné chování firem a problematice CSR reportování. Obojí může firmám pomoci vnést systémový přístup do samotného řízení CSR aktivit a významně přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Výsledky aktuálně provedených výzkumů v těchto oblastech, stejně jako devět případových studií ukazujících různé přístupy k CSR v každodenní podnikové praxi v ČR, podtrhují jedinečnost dané publikace. Kniha je určena manažerům, specialistům v oblasti CSR, podnikatelům a studentům VŠ, kteří chtějí využít nejnovější teoretické poznatky či získat širší přehled o uplatňování principů CSR v podnikové praxi.


... přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value, work-life balance, ... Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR ... ... ... 16 / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování Zajímavé je také sledovat, jakým způsobem se měnil pohled na CSR v běhu času. Evolucí vývoje definic a celkového teoretického pojetí CSR se zabývá například uznávaný teoretik v oblasti CSR A. B. Carroll (1999) ve svém příspěvku „Corporate ... Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem ... Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR ... ... . Evolucí vývoje definic a celkového teoretického pojetí CSR se zabývá například uznávaný teoretik v oblasti CSR A. B. Carroll (1999) ve svém příspěvku „Corporate ... Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 160 s. Management. ISBN 978-80-247-4480-3. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } ... Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti fir...SOUVISEJÍCÍ KNIHY