Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Kateřina Cidlinská, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Kateřina Cidlinská,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Kateřina Cidlinská,. Číst Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, analyzuje početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola se zabývá tématem akademické mobility, čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR, pátá je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá kapitola ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola pak shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice.


... PDF | Nejisté vyhlídky: proměny akademické profese z genderové perspektivy | Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace ... O úspěšnosti slaďování rodičovství a studia doktorských ... ... ... Marcela Linková: Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy . Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. „Závěr: důsledky stávajících proměn vědecké profese pro genderovou rovnost." Pp. 174-182 in Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Ali ... Nejisté vyhlídky - Marcela Linková | Databáze knih ... . „Závěr: důsledky stávajících proměn vědecké profese pro genderovou rovnost." Pp. 174-182 in Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková. Nejisté vyhlídky. Proměny vědecké profese z genderové perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 194 s. ISBN 978-80-7419 ... Kniha zkoumá gen...SOUVISEJÍCÍ KNIHY