Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina

Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina - Pavel Šidák | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Šidák
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina.pdf


Chcete si knihu přečíst?Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Šidák. Číst Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina Online je nyní tak snadné!

POPIS


Úvod do studia genologie je souhrnné pojednání o teorii literárního žánru. Genologie (žánrosloví) je klíčová disciplína literární vědy i obecné teorie umění, v českém prostředí se jí však dosud nevěnovala soustavná pozornost. Předkládaná studie nabízí orientaci v genologické teorii a zároveň poskytuje vodítko ke zkoumání literárních textů z genologického hlediska. Kniha je rozdělena do dvou částí: první, teoretická část popisuje genologické roviny (literární druh, žánr a subžánr) a objasňuje způsoby jejich definování. Zabývá se historicitou žánru a otázkou jeho vývoje, pojmem žánrové krajiny a problematikou čistoty žánru, zkoumá vztah žánru a kategorie modu a formy, popisuje hranice literatury jakožto uměleckého druhu a její průniky s jinými uměleckými druhy; v závěru shrnuje vývoj genologického uvažování v českém i světovém kontextu. Druhá část je praktická – popisuje žánrovou krajinu, tedy vztahy mezi žánry, a fungování genologického systému. Konkrétní žánry tu nejsou popisovány analyticky jako jednotky vytržené z kontextu, ale synteticky, v rámci logických žánrových skupin: žánry na hranici beletrie, epika onoho času (mýtus a epos), duchovní žánry, folklorní literatura a její žánry, problematika nízkého a vysokého v literatuře, kontext utopie, rozpětí balady a romance či elegie a idyly, prozaické žánry (povídka, novela, román), fantastika atd. Nejde tu tedy jen o definici jednotlivých žánrů, kterou kniha samozřejmě poskytuje také, ale především o popis jejich vzájemných vnitřních souvislostí v synchronním i diachronním pohledu, o sledování jejich proměnlivých hranic a uměleckých možností a způsobů, jakými se podílejí na fungování literatury jako celku. Text doplňuje bohatý rejstříkový aparát.


...vod do studia genologie Teorie literárního žánru a žánrová krajina Vydal Filip Tomáš — Akropolis (Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41, www ... Výběr Salonu: Tusquets, Torres, Pech a Šidák - Novinky.cz ... .akropolis.info) v roce 2013 jako svou ... Trávit čas knihou Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Úvod do studia genologie je souhrnné pojednání o teorii literárního žánru. Genologie (žánrosloví) je klíčová disciplína literárn ... Genologie - Wikipedie ... . Vítejte! Úvod do studia genologie je souhrnné pojednání o teorii literárního žánru. Genologie (žánrosloví) je klíčová disciplína literární vědy i obecné teorie umění, v českém prostředí se jí však dosud nevěnovala soustavná pozornost. Problémové okruhy. Genologie v první ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY