Struktury významu: Kultura a jednání v současné sociální teorii

Struktury významu: Kultura a jednání v současné sociální teorii - Marek Skovajsa | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Marek Skovajsa
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Struktury významu: Kultura a jednání v současné sociální teorii.pdf


Chcete si knihu přečíst?Struktury významu: Kultura a jednání v současné sociální teorii ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Skovajsa. Číst Struktury významu: Kultura a jednání v současné sociální teorii Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k sociálně-strukturálním a materiálním podmínkám lidského života. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociálních vědách v polovině 20. století, jako významy sdílené členy společnosti nebo určité skupiny. Je jednání ve společnosti určováno sociální strukturou, materiálními podmínkami sociální existence, nebo tím, jak lidé rozumí světu, druhým i sobě samým? Je možné, aby platilo vše zároveň? Co znamená, že kultura ovlivňuje lidské jednání? Existuje něco jako „kulturní logika“? Autor ukazuje, že kultura je jedním z původních zdrojů determinace jednání a jako taková se nedá redukovat na sociální uspořádání nebo materiální podmínky života. Sdílená kultura nikdy není vágní a libovolná, vždy naopak zahrnuje alespoň některé ustálené významové souvislosti, které se jakožto specifická logika dané kultury promítají do jednání aktérů. Kultura je pro jednotlivce v běžném životě neviditelná, protože ji nenacházejí před sebou, nýbrž je tím, prostřednictvím čeho vnímají svět, utvářejí si o něm soudy, interpretují situace, a v důsledku toho také jednají. Pozorovateli se však kultura určité skupiny jeví jako uspořádaný celek či struktura a právě v této uspořádanosti lze spatřovat vysvětlení toho, proč kultura může ovlivňovat jednání. Autor předkládá pohled na vztah kultury a jednání, který je polemikou se strukturalismem, materialistickou teorií symbolických praktik Pierra Bourdieuho a idealistickou kulturní sociologií Jeffreyho C. Alexandera.


... je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociologii a sociální antropologii v polovině 20 ... SLON - Sociologické nakladatelství ... . století,… Struktury významu - Kultura a jednání v současné sociální teorii - Levná Knihovna Autor předkládá pohled na vztah kultury a jednání, který je polemikou se strukturalismem, materialistickou teorií symbolických praktik Pierra Bourdieuho a idealistickou kulturní sociologií Jeffreyho C. Alexandera. (kultura a jednání v současné sociální teorii) Recenze na knihu Marka Skovajsy "Struktu ... Struktury významu - Skovajsa Marek - Knihkupectví Ládví ... . Alexandera. (kultura a jednání v současné sociální teorii) Recenze na knihu Marka Skovajsy "Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii" Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 222 stran. ISBN 978-80-7419-163-3 Kultura a jednání v současné sociální teorii. SKOVAJSA Marek. Info: Slon, 2014 (1.) - brož., 224 str. EAN: 9788074191633 Struktury významu: Kultur...SOUVISEJÍCÍ KNIHY