Inter Arma Silent Musae?

Inter Arma Silent Musae? - Markéta Jarošová (ed.) | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Markéta Jarošová (ed.)
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Inter Arma Silent Musae?.pdf


Chcete si knihu přečíst?Inter Arma Silent Musae? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Markéta Jarošová (ed.). Číst Inter Arma Silent Musae? Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tématem této knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana Husa jakožto národního hrdinu stal opět aktuálním. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo v rámci Evropy specifickou kulturní oblast, jejíž výraznou součástí byla i architektura a umělecké zakázky příslušníků strany podobojí. Avšak ne vždy je dnes možné v umělecké produkci „doby husitské“ spolehlivě rozpoznat právě díla reformně smýšlejících objednavatelů. Jádro knihy tvoří soubor případových studií o proměně společnosti v neklidné době husitských válek a po nich, o architektuře, malířství a sochařství, které různými způsoby reflektují, jak boje utrakvistů za sebeurčení, tak naopak jejich snahy o konsenzuální zapojení se do běžného církevního života.


...ma enim silent lēgēs is a Latin phrase meaning "For among [times of] arms, the laws fall mute", but it is more popularly rendered as "In times of war, the law falls silent ... Inter arma silent musae — Kayanis | Last.fm ... ." 1 In Ancient Rome. 7 External links. In Ancient Rome. This aphorism was likely first written in these words by Cicero in his published oration Pro Milone, but ... Inter arma silent Musae 1. From the fear the King got a stroke. 1. Latin, meaning: In times of war, the law falls silent. In this rendition, it would be more like "Among times of arms, muses fall silent". Inter Arma Silent Musae. Upozo ... inter arma silent musae - překlad na Latinsky.cz ... . 1. Latin, meaning: In times of war, the law falls silent. In this rendition, it would be more like "Among times of arms, muses fall silent". Inter Arma Silent Musae. Upozornění: vložil uživatel fraso a ověřil editor. Význam: Staré latinské přísloví, jehož autorem je C...SOUVISEJÍCÍ KNIHY