Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt - Kateřina Thorová | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Kateřina Thorová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt.pdf


Chcete si knihu přečíst?Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Kateřina Thorová. Číst Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální interakce, morálky, osobnosti, myšlení a řeči. Jedna z kapitol je věnována rozdílům mezi pohlavími. Druhá polovina knihy se zaměřuje na dílčí vývojová období. Zapracovány byly nové poznatky z neuropsychologie, genetiky a epigeneticky, zajímavé jsou výsledky výzkumů deklarující až těžko uvěřitelné kojenecké schopnosti zachytitelné jen díky moderním technologiím. Pozornost je věnována mj. rodičovství osob stejného pohlaví, detailně je rozpracována kapitola týkající se umírání a smrti. Publikace se opírá o vědecké poznatky, je bohatě vybavena odkazy na českou i zahraniční literaturu, rekapituluje kritické názory a snaží se čtenáře nasměrovat k otevřenému myšlení. Poukazuje na rozdílnost různých pohledů, varuje před přílišnou unifikací a stereotypizací, věnuje se různým mylným přesvědčením a mýtům. Kniha ilustruje zajímavost a pestrost oboru, svou názorností a příklady ze života dokáže upoutat i zájem laiků.


...e podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem ... Vývojová psychologie - Library ... . Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního život ... Vývojová psychologie - Proměny lidské psychiky od početí ... ... . Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální ... Vývojová psychologie (2., aktualizované vydání) Autor: J. Langmeier, D. Krejčířová V...SOUVISEJÍCÍ KNIHY