Psychologické základy verbální komunikace

Psychologické základy verbální komunikace - Jaromír Janoušek | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jaromír Janoušek
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Psychologické základy verbální komunikace.pdf


Chcete si knihu přečíst?Psychologické základy verbální komunikace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaromír Janoušek. Číst Psychologické základy verbální komunikace Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace se zabývá vnitřními souvislostmi mezi jazykem a lidskou psychikou. Zvláštní pozornost je věnována její poznávací funkci, zejména myšlení. Více či méně obsáhle jsou charakterizovány všechny druhy komunikace. Hlavním tématem je neobyčejně složitý vztah vnitřní řeči a interpersonální komunikace. Kniha věnuje pozornost rovněž psané řeči a písemné komunikaci, vlivu individuality či meziosobních vztahů. I laické čtenáře zaujme kapitola o specifičnosti ženské a mužské komunikace či o komunikaci ve virtuální realitě. Autor se zamýšlí mimo jiné i nad udržitelností verbální komunikace jako prostředku dorozumění a porozumění mezi lidmi. Tematicky a způsobem zpracování je práce určena především odborníkům věnujícím se této problematice, ale podnětná je i pro širší odbornou veřejnost včetně studentů psychologie a dalších společenskovědních oborů (filozofie, lingvistiky, sociologie a dalších).


...gické základy verbální komunikace Publikace se zabývá vnitřními souvislostmi mezi jazykem a lidskou psychikou ... PDF Pedagogická Komunikace - Ujep ... . Zvláštní pozornost je věnována její poznávací funkci, zejména myšlení. Více či méně... Verbální komunikace je v přímém fyzickém kontaktu doplňována také o neverbální signály. Neverbální signály mohou význam verbálních sdělení podtrhovat (prostřednictví doprovodných gest), doplňovat (například místo sdělení, že se někdo chová podivně, si lidé ťukají na čelo), mohou však také význam sděleného i zcela měnit (zdvižený ukazováček rodiče ... VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ V psychologické odborné literatuře se můžeme setkat i s dalším dělením komunik ... Psychologické základy verbální komunikace (Ukázka, strana ... ... ... VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ V psychologické odborné literatuře se můžeme setkat i s dalším dělením komunikace podle různých hledisek: např. komunikace záměrná a nezáměrná, komunikace vědomá a nevědomá, komunikace ra...SOUVISEJÍCÍ KNIHY