Morální výchova v nemorální společnosti?

Morální výchova v nemorální společnosti? - Ludmila Muchová | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Ludmila Muchová
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Morální výchova v nemorální společnosti?.pdf


Chcete si knihu přečíst?Morální výchova v nemorální společnosti? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ludmila Muchová. Číst Morální výchova v nemorální společnosti? Online je nyní tak snadné!

POPIS


Autorka vychází z popisu různých aspektů života současné společnosti, v nichž se nějakým způsobem projevuje krize. Jako odbornice v oblasti pedagogiky a náboženské pedagogiky si klade otázku, do jaké míry může cestě z krize pomoci výchova k morálním hodnotám. V této souvislosti nejprve vymezuje základní pojmy spojené s morálkou a etikou a popisuje významné etické filosofické systémy v minulosti. Zabývá se také příspěvkem psychologie k výzkumu vývoje morálky dětí a mladých lidí a k morální výchově. Věnuje se též vztahu filosofické a teologické etiky a pluralitě morálních hodnot v současné společnosti. Autorka analyzuje také různé aspekty morální výchovy v rodině a ve škole, a to s ohledem na celkové klima instituce školy, na obsahy jednotlivých vyučovacích předmětů a speciálně na pojetí předmětů Etická výchova a Náboženská výchova. Teoretický výklad je vždy doplněn konkrétními didaktickými příklady. Závěrečná kapitola se stručně zabývá etickými kompetencemi učitele.


... Morální výchova v nemorální společnosti? - Ludmila Muchová ... PDF Seznam publikovaných prací ... ... Autorka vychází z popisu různých aspektů života současné společnosti, v nichž se nějakým způsobem projevuje krize. Jako odbornice v oblasti pedagogiky a náboženské pedagogiky si klade otázku, do jaké míry může cestě z krize pomoci výchova k ... Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí záv ... Morální výchova v nemorální společnosti? - Ludmila Muchová ... ... .Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nepřicházejí sankce (potrestání). Morální usuzování: Vliv hodnot, osobnosti a morální identity-- autor: Dvořáková Jana Morální výchova v nemorální společnosti?-- autor: Muchová Ludmila Morální odpově...SOUVISEJÍCÍ KNIHY