Ve znamení meče

Ve znamení meče - James Aitcheson | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
James Aitcheson
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Ve znamení meče.pdf


Chcete si knihu přečíst?Ve znamení meče ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor James Aitcheson. Číst Ve znamení meče Online je nyní tak snadné!

POPIS


Ve znamení meče je první díl historické trilogie z doby těsně po normanském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na straně Normanů, kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastings (1066) své panství v Anglii jisté a musí čelit povstáním neustále doutnajícím mezi původními anglosaskými obyvateli. Tancred je středověký rytíř, který se nejlépe cítí ve válečné vřavě, ve světě fyzické síly a jednoznačných povelů. Ve službách normanského šlechtice pomáhá udržovat mír na samé hranici normanského vlivu v severní Anglii. V situaci, kdy Normané ztrácí město Durham a schyluje se k rozhodující bitvě o York, je Tancred pověřen poněkud záhadným úkolem doručit zprávu do kláštera na jihu Anglie. Ze zdánlivě náhodné odbočky mezi bitvami se stává hlavní zápletka, když Tancred zjistí, že zpráva je určena vdově po posledním anglosaském králi Haroldovi... Román, který je poněkud netypicky vyprávěn z pohledu vítězných Normanů, nabízí vše, co čtenáři od románu ze středověké Anglie očekávají: napětí mezi francouzskou raně středověkou kulturou s jejími ideály lenní oddanosti a vojenské cti a tajemným světem anglosasko-keltské civilizace, dále líčení bitev, pletichy a intriky mocných a samozřejmě milostnou zápletku.


...ní meče je první díl historické trilogie z doby těsně po normanském vítězství na britských ostrovech ... VE ZNAMENÍ MUŠLE A MEČE, POD OCHRANOU KŘÍŽE - iVELO ... . Hlavní hrdina Tancred bojuje na straně Normanů, kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastings (1066) své panství v Anglii jisté a musí čelit povstáním neustále doutnaj ícím mezi původními ... Look what arrived, all the way from Prague! Copies of Ve znamení meče, the Czech translation of Sworn Sword, which was published last month by Vyšehrad.. Translated by Petra Pachlová, the novel is available in what I think (and I hope you'll agree) is a beautifu ... Rytíř Tancred: Ve znamení meče - James Aitcheson ... ... .. Translated by Petra Pachlová, the novel is available in what I think (and I hope you'll agree) is a beautifully presented small-format hardcover, and it can be yours for a mere 368 Kč (around £10). Ve znamení meče je první díl historické trilogie z doby těsně po normanském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na straně Normanů, kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastings (1...SOUVISEJÍCÍ KNIHY