Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie

Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie - Jakub Maršálek | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jakub Maršálek
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jakub Maršálek. Číst Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace předkládá dosud nejpodrobnější rekonstrukci šíření západní, tibetobarmské, větve sinotibetských jazyků, která je založena na nových archeologických zjištěních. Původ sinotibetské rodiny je na základě kombinace lingvistických a archeologických poznatků hledán mezi neolitickými pěstiteli prosa na středním toku Žluté řeky. Archeologicky zachytitelné posuny neolitických skupin z této oblasti směrem na čínský severozápad jsou pak interpretovány v rámci obecnější teorie spojující formování a šíření velkých jazykových rodin s přechodem k zemědělskému způsobu obživy. Podstatná část práce se zabývá prehistorickým vývojem na severozápadě Číny, přičemž je zdůrazněna jeho dlouhodobá kontinuita a stále výraznější odlišnosti tamních kultur od východnějších oblastí. To naznačuje, že v popsaném období se na severozápadě formovala i jazyková odlišnost tibetobarmských členů sinotibetské rodiny od jejich východnějších sousedů. Pozornost je zároveň věnována postupnému formování smíšeného způsobu obživy kombinujícího pastevecký chov zvířat s pěstováním nových druhů obilnin, převzatých pravděpodobně ze západu, především ječmene odolného vůči chladu. Je ukázáno, že tento způsob obživy umožnil šíření severozápadních populací do horských oblastí, kde dodnes nacházíme tibetobarmská etnika žijící analogickým způsobem.


...astevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie Jakub Maršálek Nakladatel: Togga 2016 Kniha Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie ... Mluvnice současné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví ... ... . 214,- Kč. Detail. 8. Líbí se: 122 lidem. Podobné jako Kniha Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie. Divadlo Járy Cimrmana - Proso ... Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie. habilitační práce. Zobrazit/ otevřít. Text práce (5.300Mb) Oponentský posudek - Beneš (500. ... Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: šíření ... ... . Divadlo Járy Cimrmana - Proso ... Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie. habilitační práce. Zobrazit/ otevřít. Text práce (5.300Mb) Oponentský posudek - Beneš (500.9Kb) Oponentský posudek - Zádrapa (488.7Kb) Oponentský posudek - Blažek (654.9Kb) Kniha Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: Šíření tibetobarmských jazyků ve světle...SOUVISEJÍCÍ KNIHY