Projektivní metody v psychologické diagnostice

Projektivní metody v psychologické diagnostice - David Čáp, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
David Čáp,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Projektivní metody v psychologické diagnostice.pdf


Chcete si knihu přečíst?Projektivní metody v psychologické diagnostice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Čáp,. Číst Projektivní metody v psychologické diagnostice Online je nyní tak snadné!

POPIS


Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na schopnosti a znalosti odborníka a právě k jejich získání či rozšíření chtějí autoři přispět touto publikací. Kniha přináší orientaci v dělení projektivních metod i vhled do historie a teoretických východisek jednotlivých metod. Těžištěm textu je však popis a nastínění užití projektivních metod u dospělých osob. Představeno bude celé spektrum verbálních, grafických a manipulačních projektivních metod, ovšem větší prostor je věnován obtížnějším metodám, konkrétně Rorschachově metodě, Tematicko-apercepčnímu testu a Rosenzweigovu obrázkovému frustračnímu testu. Text je jedinečný tím, že je doplněn četnými příklady z používání projektivních technik v psychodiagnostické i psychoterapeutické praxi. Autory publikace jsou psychologové PhDr. Kristina Najbrtová, prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., a PhDr. David Čáp, Ph.D., kteří působí na katedře psychologie FFUK.


...vní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik ... Kniha: Projektivní metody v psychologické diagnostice ... ... . Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na schopnosti a znalosti odborníka a právě k jejich získání či rozšíření chtějí autoři přispět touto publikací. Poněkud odlišné užití obrazového materiálu v projektivní diagnostice osobnosti přináší Rosenzweigův obrázkový frustrační test S.Rosenzweig již v třicátých letech publikoval teoretické práce o frustraci a v r. 1945 uv ... Projektivni diagnosticke metody ... .Rosenzweig již v třicátých letech publikoval teoretické práce o frustraci a v r. 1945 uveřejnil Rosenzweig Picture - Frustration Study (P-F Study, nebo častěji P-F Test). Projektivní metody kladou veliké nároky na psychologa, na jeho zkušenosti, vědomosti a intuici. Obecně se soudí, že validita projektivní metody roste se zkušeností a sběhlostí...SOUVISEJÍCÍ KNIHY