Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění

Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění - Petr Hlaváček | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Hlaváček
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění.pdf


Chcete si knihu přečíst?Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Hlaváček. Číst Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři filosofické k tématům souvisejícím s první i druhou scholastikou (L. Lička, P. Dvořák, T. Machula). Druhý oddíl knihy, pojmenovaný Ars et Memoria, reflektuje široký kontext františkánského umění a memoriální kultury, ať už jde o vztah liturgie a architektury (K. Mezihoráková), nejstarší dějiny českého františkánství (M. Ollé, J. Pařez), problematiku klášterních knihoven (M. Hradilová), nebo otázky prosopografické (P. Kotau), ikonografické (M. Opatrná), případně věnované řádovým vizitacím (P. M. Matějka) a poutnictví (Magdalena Štěrbová). Třetí a poslední oddíl kolektivní monografie je uvozen názvem Missio et Controversia, neboť mapuje dějiny františkánských misií do Svaté země (P. Hlaváček) a Číny (V. Liščák), stejně jako františkánskou reakci na evropské reformace (O. Halama, P. M. Matějka, P. Hlaváček) nebo kontroverze uvnitř samotné františkánské řeholní rodiny (M. Brčák). Výsledkem našeho snažení je mnohovrstevnatá kniha, která uchopuje dějiny františkánství v kontextu teologickém, filosofickém, uměnovědném a ikonografickém či architektonickém, a zároveň představuje příspěvek k problematice obecných náboženských a intelektuálních dějin středověku a raného novověku.


...roměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění je již sedmým svazkem série Historia Franciscana ... Pro veřejnost | Typ události | Filozofická fakulta ... ... . Proměny františkánské tradice Od teologie a filosofie ke kultuře a umění ... T. Machula). Druhý oddíl knihy, pojmenovaný Ars et Memoria, reflektuje široký kontext františkánského umění a memoriální kultury, ať už jde o vztah liturgie a architektury (K. Mezihoráková), nejstarší dějiny českého františkánství (M ... Kniha: Proměny františkánské tradice -- Od teologie a ... FFUK - E-SHOP - Filozofie, Religionistika ... . Mezihoráková), nejstarší dějiny českého františkánství (M ... Kniha: Proměny františkánské tradice -- Od teologie a filosofie ke kultuře a umění - Petr Hlaváček. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. ... > Proměny františkánské tradice ... A Franciscan shadow over Francysk Skaryna Study examines...SOUVISEJÍCÍ KNIHY