Muzikoterapie a edukace

Muzikoterapie a edukace - Marie Beníčková | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Marie Beníčková
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Muzikoterapie a edukace.pdf


Chcete si knihu přečíst?Muzikoterapie a edukace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Beníčková. Číst Muzikoterapie a edukace Online je nyní tak snadné!

POPIS


Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe. Autorka, muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka známé terapeutické školy Akademie Alternativa, se zamýšlí nad alternativními metodami výuky, nad možnostmi jejich uplatnění v praxi a propojení se současným stavem českého školství. Součástí knihy je popis psychosomatické muzikoterapie a metod, které jsou používány při řešení problémů ve školním i mimoškolním prostředí. Kniha se podrobně věnuje muzikoterapeutické metodě Hudebně-edukační terapie (HET) aWerbeck metodě, která odkrývá možnosti práce s hlasem laiků i profesionálů. V četných příkladech z praxe autorka uvádí ukázky využití netradičních muzikoterapeutických hudebních nástrojů a jednoduché písně a cvičení použitelné v běžné výuce. V kazuistikách žáků se nevyhýbá ani otázce kontraindikace terapeutické práce. Kniha je určena všem zájemcům z řad pedagogů, vychovatelů, terapeutů, psychologů, sociálních i klinických pracovníků a z oblasti pomáhajících profesí a bude výbornou studijní příručkou také pro studenty pedagogických, terapeutických, psychologických i sociálně-zdravotnických oborů.


...terapie a edukace Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace ... Muzikoterapie a edukace za 11,65€ | Gorila ... . Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí... Muzikoterapie je součást léčebné pedagogiky. Metoda se používá jako terapeutický prostředek. Protože v ČR neexistuje léčebná pedagogika jako samostatný obor, je muzikoterapie definována s ohledem na vlastní metody, monografie, vědecké studie a vznik asociací jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s arteterapií, dramaterapií a ... Vítejte! Muzikoterapie je samostatný a svébytný obor, který používá hudbu ja ... Kniha: Muzikoterapie a edukace (Marie Beníčková) | Martinus ... ... Vítejte! Muzikoterapie je samostatný a svébytný obor, který používá hudbu jako terapeutický prostředek. Z terapeutického hlediska nastupuje svoji komunikační funkci tam, kde mluvená řeč vstup nenajde.Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie a další umělecko-terapeutické přístupy ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY