Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989)

Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989) - Pavel Mücke | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Mücke
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989).pdf


Chcete si knihu přečíst?Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Mücke. Číst Šťastnou cestu..?!: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989) Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha se na základě analýzy a intepretace široké škály pramenů i sekundární literatury snaží poskytnout rámcový náhled do problematiky cestování a cestovního ruchu v Československu na pozadí studené války (zhruba mezi lety 1945 až 1989) a to zpohledu politických dějin (či dějin politik). První část práce se snaží postihnout základní rámce politického dění ve vztahu k dějinám mobilit. Jedná se např. o dobové myšlenkové koncepty a ideje uplatňované v praxi, dále pak o nastínění základních institucionálních struktur a představení významných aktérů, zamyšlení nad vlivem etnických, národnostních a národních aspektů, představení geografických, dopravních rámců a mezinárodní scény ve vztahu k Československu a v neposlední řadě je zde také obsažen výčet nejdůležitější legislativy. Ve druhé části práce je představena jedna z možných verzí periodizace politických dějin cestování a cestovního ruchu a následně jsou v devíti chronologicky vymezených celcích a na vybraných dobových „kauzách“ představeny nejvýznačnější proměny či naopak konstanty politik cestování a cestovního ruchu sledovaného období. Vedle vlastního autorského textu je kniha doplněna ukázkami z dobového populárního humoru, jež se váže k problematice dějin cestování a cestovního ruchu.


...lastního autorského textu je kniha doplněna ukázkami z dobového populárního humoru, jež se váže k problematice dějin cestování a cestovního ruchu ... Šťastnou cestu německy - frohe weihnachten und ein ... ... . (proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989)) Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989) Pavel Mücke Nakladatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2017 Šťastnou cestu..?! - Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989) - Mücke Pavel. Kniha se na... Táto stránka p ... Odborná literatura | Šťastnou cestu ...?! | Nová tiskárna ... ... ..?! - Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989) - Mücke Pavel. Kniha se na... Táto stránka používa cookies. Údaje v nich uložené sa používajú jednak na bežné fungovanie stránky (napr....SOUVISEJÍCÍ KNIHY