Názvosloví organických sloučenin

Názvosloví organických sloučenin - Karolína Sezemská | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Karolína Sezemská
DIMENZE
2,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Názvosloví organických sloučenin.pdf


Chcete si knihu přečíst?Názvosloví organických sloučenin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karolína Sezemská. Číst Názvosloví organických sloučenin Online je nyní tak snadné!

POPIS


-


...cházíte se v internetové aplikaci určené k procvičování organického názvosloví ... Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU ... . Tento systém má dvě hlavní sekce: teoretickou a praktickou. V teoretické části (Pravidla) se naučíte (případně si zopakujete) základní pravidla pro určování názvů organických sloučenin. V názvosloví organických slou čenin existují názvy systematické, tradi ční semisystematické (propanol, benzoová kyseliny …) a triviální. Triviální názvy (- benzen, styren, cholesterol …) j sou vzhledem k tradici mnohdy ... Názvosloví organických sloučenin - Wikipedie ... . Triviální názvy (- benzen, styren, cholesterol …) j sou vzhledem k tradici mnohdy srozumiteln ější než systematické a z ůstávají proto zachovány. ... Veškeré názvosloví organických látek vychází z názvosloví alkanů.Základ názvu je vždy tvořen jménem hlavního řetězce (uhlovodíkového skeletu).O přítomnosti postranních řetězců nebo funkčních skupin vypovídají předpony, popřípad...SOUVISEJÍCÍ KNIHY