Daně z příjmů s komentářem 2016

Daně z příjmů s komentářem 2016 - Vladimír Pelc, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Pelc,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Daně z příjmů s komentářem 2016.pdf


Chcete si knihu přečíst?Daně z příjmů s komentářem 2016 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Pelc,. Číst Daně z příjmů s komentářem 2016 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Text této knihy zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Také obsahuje související předpisy po posledních novelizacích (k 6. dubnu, 1. květnu, 1. červenci, 1. prosinci) tak, jak nabyly účinnosti pro rok 2016. Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu. Publikace je rovněž v judikatuře obou soudů často citována. Publikace aktuálně zahrnuje poslední novelizace obou zákonů; změny, jež byly vyvolány změnami v zákoně o účetnictví a navazujících prováděcích právních předpisech, např. v případě zákona o daních z příjmů jde o zrušení kategorie zřizovací výdaje jako dlouhodobého nehmotného majetku a o novelizaci režimu jednoduchého účetnictví při splnění zákonných kritérií pro určité účetní jednotky, které zpravidla nejsou založeny za účelem podnikání. Obsaženy jsou informace o dalším daňovém zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě a dále změny plynoucí z novelizace dividendové směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, kterou je nutné implementovat do českého právního řádu do 31. 12. 2015. Komentovány budou změny ve zdanění příjmů fyzických osob z provozování výroben elektřiny, novelizace v souvislosti se změnou zákona o podnikání na kapitálovém trhu i v souvislosti se zákonem o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a úpravou systému pojištění vkladů, dále novelizace související s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, se zákonem o prokazování původu majetku, s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření i daňové změny v souvislosti s novelizací branného zákona. Vzhledem ke schválení zákona o evidenci tržeb a doprovodného zákona k němu je komentář rozšířen i o tuto problematiku. V zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů budou zahrnuty změny plynoucí z novely zákona o pojišťovnictví.


...aně z příjmů s komentářem 2020. Autor: Mgr ... Daně z příjmů s komentářem 2018 - Petr Pelech; Vladimír ... ... . Petr Pelech, PhDr. Vladimír Pelc. Kód produktu: 5786; ... Publikace zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů. Text této knihy zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a ... Daně z příjmů s komentářem 2016. Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází již v 16. vydání pro zdaňovací období roku 2016. Co ... Daně z příjmů s komentářem 2016 - Petr Pelech,Vladimír ... ... . vydání pro zdaňovací období roku 2016. Co všechno v publikaci naleznete Text této knihy zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální ... Daně; Daně z příjmů s komentářem 2018. Autor: Mgr. Petr Pelech, PhDr. Vladimír Pe...SOUVISEJÍCÍ KNIHY