Průvodce základními statistickými metodami

Průvodce základními statistickými metodami - Marie Budíková, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Marie Budíková,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Průvodce základními statistickými metodami.pdf


Chcete si knihu přečíst?Průvodce základními statistickými metodami ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Budíková,. Číst Průvodce základními statistickými metodami Online je nyní tak snadné!

POPIS


Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.


...dce základními statistickými metodami 18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213 18 ... Průvodce základními statistickými metodami - Marie Budíková ... .1 Kontingenční tabulka 213 18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214 18.3 Měření síly závislosti 214 18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217 Všechny informace o produktu Kniha Průvodce základními statistickými metodami, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Průvodce základními statistickými metodami. Průvodce základními statistickými metodami 302,-Ihned ke čtení Koupit Přehledná publikace s mnoha příkl ... Průvodce základními statistickými metodami | Knihy Grada ... . Průvodce základními statistickými metodami 302,-Ihned ke čtení Koupit Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomických fakult VŠ a lidem z ekonomické či technické praxe. Průvodce základními statistickými metodami . Marie Budíková ... Průvodce základními statistickými metodami Autor: B...SOUVISEJÍCÍ KNIHY