Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry

Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry - Hubert Philipp Weber | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Hubert Philipp Weber
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry.pdf


Chcete si knihu přečíst?Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hubert Philipp Weber. Číst Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry Online je nyní tak snadné!

POPIS


Edice: CestyApoštolské krédoZ německého originálu přeložila Karla KorteováKniha pro všechny, kdo chtějí porozumět své vířeVěřící křesťané dnes stojí tváří v tvář nejrůznějším otázkám a výzvám. V rozhovoru s ateisty či přívrženci jiných náboženství musejí umět srozumitelně vyložit, o co v křesťanství jde. Na pomoc jim přichází tato kniha, které vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho zásadní věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako křestní slib západní církve, shrnuje autor, ve Vídni působící teolog Hubert Philipp Weber, nejzásadnější otázky víry v Boha, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Jeho kniha se opírá nejen o výklad Bible a nejdůležitějších textů církevní nauky, ale také o lidskou zkušenost.Hubert Philipp Weber vyučuje dogmatickou teologii na Vídeňské univerzitě. Je arcibiskupským sekretářem a teologickým spolupracovníkem kardinála Christopha Schönborna. Věnuje se též teologickému vzdělávání dospělých, kněží a jáhnů a výuce náboženství.


...olské vyznání víry Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země ... Apostolske kredo hubert philipp weber | Sleviste.cz ... . I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, Apoštolské krédo Jak chápat vyznání víry. ... EAN: 9788076012776 . Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyzn ... Vyznání víry - credo ... . Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež ... Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry Hubert Philipp Weber Nakladatel: Vyšehrad 2020 Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry. Hubert Philipp Weber ... Kniha něme...SOUVISEJÍCÍ KNIHY