Buddha

Buddha - Egon Bondy | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Egon Bondy
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Buddha.pdf


Chcete si knihu přečíst?Buddha ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Egon Bondy. Číst Buddha Online je nyní tak snadné!

POPIS


Bondyho monografie o Buddhovipředstavuje patrně nejserioznější a nejhlubší filosofický portrét tohoto významného světového myslitele v češtině. Nové vydání vychází k 90. výročí autorova narození. Básník a filosof Egon Bondy (vlast. jm. Zbyněk Fišer, 1930–2007) studoval Buddhovu nauku i buddhistickou a taoistickou filosofii více než padesát let a vlivy obou nauk se trvale projevují rovněž v jeho vlastním Filosofickém díle (souhrnně DharmaGaia 2007-2013). Buddhistickou filosofii podrobně zpracoval ve dvou svazcích svých Poznámek k dějinám filosofie (Vokno 1993). Jeho monografie o Buddhovi (1. vyd. 1968) je považována za jeden z nejserióznějších a nejhlubších filosofických portrétů tohoto významného světového myslitele v češtině. „Dříve či později evropští filosofové najdou i kontakt s myšlenkovou tradicí buddhismu. Chtěl jsem mj. ve své práci ukázat, že tento kontakt by mohl být nad jiné plodnější a že poučení, které každý člověk naší současnosti může v Buddhově hlubokém myšlenkovém usilování nalézt, umožní mu v prvé řadě jednu věc, která je často nejpotřebnějším předpokladem všeho dalšího: uvidět dosud nevyřešený problém světa a člověka jasně, bez předsudků, bez přítěže tradic, bez okovů doktrín. Buddhovo poučení se může zdát být na první ochutnání trpké, ale vzápětí poznáváme, že zbavuje strachu a úzkosti stejně jako zbavuje potřeby iluzí, jimiž se tak často bráníme proti nezkreslenému pohledu na skutečnost.“ Autorem fotografií indických soch Buddhy je Lubomír Ondračka, studii Buddha ve staroindickém sochařství napsala Klára Šimečková.


...ddha (also known as Siddhattha Gotama or Siddhārtha Gautama) was a philosopher, mendicant, meditator, spiritual teacher, and religious leader who lived in Ancient India (c ... Buddha | Etsy ... . 5th to 4th century BCE). He is revered as the founder of the world religion of Buddhism. He taught for around 45 years and built a large following, both monastic and lay. His teaching is based on his insight into ... The Buddha was born in Lumbini (Rummin-dei), near Kapilavastu (Kapilbastu) on the northern edge of the Ganges River basin, an area on the periphery of the civilization of North India, in what is today southern Nepal. Scholars speculate that during the late Vedic period the peoples of the region were organized into tribal republics, ruled by a ... The Buddha: prince, warrior, meditator ... Buddha | Biography, Teachings, Influence, & Facts | Britannica ... . Scholars speculate that during the late Vedic period the peoples of the region were organized into tribal republics, ruled by a ... The Buddha: prince, warrior, meditator, and finally enlightened teacher. The life of the Bud...SOUVISEJÍCÍ KNIHY