Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický realismus

Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický realismus - Michaela Fišerová, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Michaela Fišerová,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický realismus.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický realismus ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Fišerová,. Číst Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický realismus Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kolektivní monografie Michaely Fišerové a Martina Charváta zaměřuje pozornost na problematiku „kyberfotografie“ z hlediska proponovaného současnou mediální filosofií, Foucaultovou genealogií a Derridovou dekonstrukcí. Autoři analyzují změnu dispozitivu, k níž došlo v kontextu nastupujících digitálních technologií v 21. století. Společným bodem jejich dvou kapitol je srovnání a odlišení analogové fotografie, digitální fotografie a kyberfotografie. Autoři zavádějí pojem „kyberfotografie“, jímž rozumí digitální fotografii, která je automaticky pořízena a retušována softwerem „chytrého telefonu“: hybridního zařízení kombinujícího funkce digitální kamery a mobilního telefonu s přístupem na internet.První kapitola pojednává o debatě týkající se vztahu mezi fotografií a „realitou“. Jak ukazuje Martin Charvát, v teoretické diskuzi o analogové i digitální fotografii se konstantně objevuje fantazma o existenci nezávislé „objektivní reality“, kterou může fotoaparát zachytit a reprezentovat. V „éře“ kyberfotografie je něco takového nemožné: kyberfotografie zavádí radikální změnu do vztahu mezi médiem a realitou, jako i mezi člověkem a technologickým zařízením. Člověk se stává pouhým operatérem svého zařízení, jak by řekl Vilém Flusser.Druhá kapitola zaměřuje pozornost na tradiční sociální praxi retuše fotografie, jejíž posláním bylo „opakovaně se dotknout“, tudíž modifikovat původně „autentický“, „nedotčený“ otisk světla. Na základě inspirace Derridovou filosofií Michaela Fišerová uvádí svou úvahu dekonstrukcí metafyzického očekávání „autentičnosti“ od analogové i digitální fotografické technologie. Dále, aby vysvětlila nové diskurzivní přijetí retušérské praxe, Fišerová chápe kyberfotografii jako nový typ dispozitivu ve Foucaultově smyslu technologie moci, která umožňuje použití před­programovaných nastavení možností modifikace otisku světla, které jsou již přítomny v softwaru fotoaparátu. Autorka dospívá k závěru, že digitální dispozitiv kyberfotografie zavádí historicky nový „technologický realismus“ umožňující normativně retušovat otisk světla a diskurzivně rezignovat na metafyzické očekávání jeho autentičnosti.


...tografie. Neprůzračné médium a technologický realismus Autor: Fišerová, Michaela a Charvát, Martin Nakladatel: Togga EAN: 9788074761713 ISBN: 978-80-7476-171-3 Popis: 1× kniha, brožovaná, 212 stran, česky Rozměry: 12 × 19 cm Rok vydání: 2019 (1 ... Togga nakladateľstvo - Megaknihy.sk ... . vydání) Kyberfotografie - Neprůzračné médium a technologický realismus ISBN 978-80-7638-002-8 The collective monograph focuses on the problematics of the "cyberphotography" from the point of view coined by contemporary media philosophy, Michel Foucault's genealogy of dispositive and Jacques Derrida's deconstruction of technology. Kyberfotografie - Neprůzračné médium a technologick ... Kyberfotografie. Neprůzračné médium a technologický ... ... . Kyberfotografie - Neprůzračné médium a technologick...SOUVISEJÍCÍ KNIHY