Space Maker

Space Maker - David Korecký, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
David Korecký,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Space Maker.pdf


Chcete si knihu přečíst?Space Maker ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Korecký,. Číst Space Maker Online je nyní tak snadné!

POPIS


Katalog k výstavě Galerie Rudolfinum Petr Písařík SPACE MAKER (6. 9. 2018 – 25. 11. 2018) předkládá zatím nejreprezentativnější výběr z tvorby jednoho z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, který své kritické uvažování prezentuje primárně skrze materiál, barvu, tvar a kompozici. Na více než sto stranách bohatě obrazové vyvedené publikace obsahuje texty kurátora výstavy Davida Koreckého a kritika umění Marka Pokorného. „Výsledná krása, ohromující technická vynalézavost, brilantní forma a často až dojímající či ochromující nádhera jednotlivých řešení, to všechno jsou důvody, proč nám nedochází, že z trosek moderní civilizace a jejího umění v díle Petra Písaříka znovu a znovu vzniká něco mezi pomníkem a uskutečňovanou utopií,“ charakterizuje umělcovu tvorbu ve svém textu Bez lešení čili Několik postřehů k dílu Petra Písaříka kritik umění Marek Pokorný. „Dílo Petra Písaříka je spojeno především s přechodem od postmoderny osmdesátých let k nejisté situaci a jiné citlivosti poloviny devadesátých let minulého století. Spolu s dalšími členy skupiny Pondělí autor ustavoval nejen novou představu o roli umělce v období přechodu od normalizačního socialismu ke křehkému a iluzornímu liberálnímu společenskému konsenzu, ale také možnost exponovat s touto transpozicí spojené téma umělecké praxe, tedy jaká je možnost v podmínkách rozvrácených a diskreditovaných diskurzů vrátit do hry intimní (osobní, politickou či sociální) zkušenost se světem prostřednictvím individuálních tvůrčích strategií a obsesí. Jeho tvorba už tehdy měla povahu předem prohraného afirmativního úsilí zaměřeného na absorbování znaků a fantómů společnosti vyrovnávající se se snem o konci dějin,“ uvádí Marek Pokorný. The Petr Písařík SPACE MAKER (6 September 2018 – 25 November 2018) exhibition catalogue offers a representative selection of works by one of those Czech artists who are very hard to pigeonhole. Písařík presents his critical thinking primarily through material, colour, shape and composition. Over a one hundred page publication is full of images and includes also texts by David Korecký, the exhibition curator and Marek Pokorný, an art critic. The beauty, impressive technical ingenuity, brilliant form and often touching, on the verge of paralyzing beauty of his solutions – these are all reasons why we do not realize that, on the ruins of our modern civilization and its art, Petr Písařík creates – again and again – something between a memorial and utopia in progress,” writes the art critic Marek Pokorný in his paper Bez lešení čili Několik postřehů k dílu Petra Písaříka (No Scaffolds or Several Observations on Petr Písařík’s Art).


...space is a collaborative work space inside a school, library or separate public/private facility for making, learning, exploring and sharing that uses high tech to no tech tools ... Our Locations | Spacemaker ... . These spaces are open to kids, adults, and entrepreneurs and have a variety of maker equipment including 3D printers, laser cutters, cnc machines, soldering ... Space Maker Ying Wei Lum has become the go-to doctor for serious athletes who suffer from a rare—and tricky to treat—condition known as thoracic outlet syndrome. By Christen Brownlee. Photo by Chris Myers A pacemaker is a small device that is placed in the chest or abdomen to help control abnormal heart rhythms. Find out more about who ... Sheds, Patio Furniture, & Gazebos in DE | Space Makers Sheds ... . By Christen Brownlee. Photo by Chris Myers A pacemaker is a small device that is placed in the chest or abdomen to help control abnormal heart rhythms. Find out more about who needs a pacemaker, how they work, what to expect during and after pacemaker surgery, the risks of pacemakers, their effect on lifestyle, and how to participate in ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY