Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století - Jiří Cajthaml, | Dhhstc.org

INFORMACE

AUTOR
Jiří Cajthaml,
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.pdf


Chcete si knihu přečíst?Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Cajthaml,. Číst Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století Online je nyní tak snadné!

POPIS


Atlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Záměrně nebylo vybráno prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století. Podtitul naznačuje výběrovost témat, danou několika závažnými důvody: 20. století bylo obdobím, naplněným děním, které v mnoha případech prolíná do současnosti, je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti. Některé významné poznatky přitom nebylo možné zpracovat kartografickou metodou. V řadě případů by mapa vybraného území nebyla rovnoměrně, vyváženě pokrytá tematickým obsahem, a to nejen s ohledem na nedostatek relativně přesných topografických údajů, vyplývajících z výzkumu historických zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti, nesourodosti či koncentraci pouze do určitých oblastí. V úvahu přicházely rovněž otázky hierarchizace (vyjádření stupně důležitosti, nadřazenosti a podřazenosti), kategorizace a zevšeobecnění (generalizace) údajů pro potřeby map malých měřítek. Závažný problém představovaly hranice území a jejich proměny v dílčích časových meznících, avšak znázorněné společně na jedné syntetizující mapě. Autorský tým byl mimo jiné limitován rozměry tištěného atlasu a s nimi souvisejícími měřítky jednotlivých map. Tam, kde to bylo nutné, byly hlavní mapy doplněny výřezy s detaily, případně přehledovými mapami. Tematický obsah map byl vždy zpracován tak, aby byl uživatelsky dobře čitelný a srozumitelný. Atlas předkládá vybrané kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost, ale i témata dosud nezpracovaná. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým.


... historický atlas. Kapitoly z dějin 20 ... Nový historický atlas - PressReader ... . století se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Kniha: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století - kolektiv. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. ... > Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století ... Český historický atlas. Kapitoly z ... Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století ... ... ... Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století volně navazuje na dlouholetou spolupráci kolektivu odborníků z Historického ústavu Akademie věd České republiky, z katedry geomatiky Fakulty stavební Českého vysokého učení technického a z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hledáte Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století od Zlatica Zudov...SOUVISEJÍCÍ KNIHY